Eens in de drie jaar komen oogartsen uit verschillende landen bij elkaar in Paramaribo, Suriname om kennis te delen. Marije Sminia was voor de vierde editie van dit internationaal oogheelkundig congres gevraagd te spreken over Artisan implantlenzen bij kinderen, naar aanleiding van het proefschrift dat ze over dit onderwerp geschreven heeft.

Het ATOA (Acces To Ophthalmologic Advances) congres wordt georganiseerd door Stichting WAMA (World Wide Acces to Medical Advances) en het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. WAMA is een non-profit organisatie die samenwerkt met artsen in arme landen om de bereikbaarheid van de vooruitgang in de medische specialismen te verbeteren. ATOA levert in meerdere opzichten een waardevolle bijdrage. Het belangrijkste doel is vergroting en kruisbestuiving van theoretische kennis voor oogartsen uit het Caribische gebied, Nederland en België. Het congres heeft in haar korte tijd van bestaan een goede naam gekregen.

Leren van elkaar
Door het congres in Paramaribo te houden is het voor lokale artsen laagdrempelig om het congres te bezoeken. Dus kwamen begin februari ongeveer 80-100 oogartsen uit Europa en de regio naar Suriname om van elkaar te leren en kennis te vergaren over de nieuwste ontwikkelingen binnen de oogheelkunde. De onderwerpen die dit jaar werden behandeld waren glaucoom, cornea, cataract, retina en glasvocht, oogleden en traanwegen. Hiervoor waren experts uit diverse landen uitgenodigd.

Gyan Soerjoesing op ATOA 2016

Land met rijke geschiedenis
Een van de artsen uit het organisatiecomité is dokter P. Saeed. Marije heeft in het verleden met hem gewerkt. ,,In 2005 ben ik met hem naar Suriname gereisd voor het uitvoeren van oogkaschirurgie. Dat was overigens niet mijn eerste bezoek aan dit land. In 2000 heb ik in Suriname drie maanden mijn coschap gelopen, net als veel andere Nederlandse studenten. Er is immers geen taalbarrière. Het is bovendien een bijzonder land met een rijke geschiedenis.’’

Proefschrift trekt de aandacht
Het congres is bedoeld om vooral lokale oogartsen up-to-date te houden over het vakgebied. ,,Deze artsen kunnen wat wij kunnen. Ze zijn veelal in Nederland opgeleid, maar omdat de bevolking aanzienlijk kleiner is, hebben ze met bepaalde zaken minder ervaring. Er waren gedurende drie dagen sprekers over verschillende specialismen, zoals het netvlies, de oogkas en oogleden, het hoornvlies en lens en glaucoom. Zelf heb ik een overzicht gegeven van de verschillende mogelijkheden die er zijn voor lensvervanging bij kinderen en volwassenen die geen lenszakje meer hebben.’’

Zelf ook veel geleerd
Zelf heeft Marije ook veel opgestoken van het congres. ,,Ik heb mooie verhalen gehoord over ooglidchirurgie. En een oogarts uit Trinidad vertelde over hoe ze in dat land, waar zorg minder bereikbaar is, de oogheelkunde organiseren. Ook had ik een leuk gesprek met een lokale kinderoogarts. Het was interessant om te horen hoe zij haar werk doet. Tussen de bedrijven door was er tijd voor ontspanning. Schrijfster Cynthia McLeod vertelde een prachtig verhaal over de geschiedenis van Suriname en er was een voordracht over de Afrikaanse invloed op de muziek.’’