Het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap houdt elk jaar in Groningen een groot congres voor alle oogartsen in Nederland. Gedurende drie dagen worden zij bijgepraat over nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied. Dit jaar was het congres van 25 t/m 27 maart. De artsen van Correct Vision waren allen aanwezig voor studie, bijscholing en deelname aan lezingen, cursussen en workshops.

posterfotoNOG

Veel geleerd op NOG Congres
Oogarts Gyan Soerjoesing heeft samen met zijn collega’s contacten gelegd met vakgenoten, farmaceuten, leveranciers en zich op de hoogte gesteld van de nieuwste ontwikkelingen in de algemene oogheelkunde. ,,Het gaat onder meer om commerciële producten, zoals nieuwe lasers en nieuwe behandelmethodes, maar ook om het bijhouden van onze vaardigheden met bestaande ingrepen. Zo heb ik onder andere samen met mijn collega Marije Sminia een nacursus gevolgd over het toepassen van cilindrische kunstlenzen bij complexe gevallen. En collega’s Dico Treskes en Roger Cals hebben zich laten bijpraten over het DBC, het landelijke declaratie systeem.’’

Vernieuwing rondom Glaucoom
Gyan Soerjoesing heeft zich in Groningen ook op de hoogte gesteld van vernieuwingen in de behandeling van glaucoom. Glaucoom is een chronische oogziekte die schade veroorzaakt aan de oogzenuw. Het gezichtsvermogen neemt door deze beschadiging af. Eerst vallen de randen van het gezichtsveld weg en zonder behandeling kan volledige blindheid optreden. De beschadiging wordt meestal veroorzaakt door een verhoogde oogdruk, waardoor de oogzenuw in de knel komt. In de meeste gevallen wordt behandeld met oogdruppels die de oogdruk moeten verlagen. Sommige mensen reageren daar niet goed op. Er zijn nu nieuwe buisjes op de markt, iStent genaamd, die een oogarts snel (binnen tien minuten), veilig en makkelijk kan implanteren in het oog en de oogdruk verlagen. Presentatie-NOG-congres-2015Gyan Soerjoesing heeft tijdens het NOG congres en bij andere bijeenkomsten lessen gevolgd en zal hiermee als een van de weinigen in de Kop van Noord-Holland werken.

Presentatie door Eelco Busch
De artsen van Correct Vision hebben niet alleen hun oren te luister gelegd. Oogarts Eelco Busch heeft op het NOG congres als spreker zijn kennis gedeeld in een presentatie over oogdruk na glasvochtoperaties.