Bij vonnis van de voorzieningenrechter van de rechtbank ‘s-Gravenhage van 15 augustus 2007 is de Consumentenbond veroordeeld om de hierna vermelde rectificatie te plaatsen:

“In de Consumentengids van juli/augustus 2007 is een artikel gepubliceerd over ooglaserklinieken. Het artikel heeft betrekking op een onderzoek dat heeft plaatsgevonden op basis van een vragenlijst die is opgesteld met behulp van 31 consumenten die een ooglaser behandeling hebben ondergaan. De vragenlijst had uitsluitend betrekking op randvoorwaarden.

De voorzieningenrechter heeft onder andere geoordeeld dat een groep van 31 consumenten in geval van ooglasering niet als representatief kan worden aangemerkt en dat aldus niet van een representatief onderzoek kan worden gesproken.

Voorts zijn in het artikel van de Consumentengids juli/augustus 2007 de resultaten van het onderzoek weergegeven met een score variërend van ++ tot –, dat wil zeggen van zeer goed tot slecht. Eye Center is in zijn totaliteit beoordeeld als “Slecht”. Onder andere voor het onderdeel “artsen” heeft Eye Center het testoordeel “matig” gekregen.

De voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat de testresultaten op een onjuiste althans onzorgvuldige wijze zijn weergegeven en dat in het artikel ten onrechte niet is vermeld dat met het onderdeel “artsen” niet werd gedoeld op de kwaliteit van de artsen.

Voorts heeft de voorzieningenrechter geoordeeld dat de Consumentenbond onrechtmatig heeft gehandeld door het persbericht van 12 juli 2007 te verspreiden waarin gesteld wordt dat de Inspectie voor de gezondheidszorg moet ingrijpen bij ooglaserklinieken waar niet BIG geregistreerde artsen werken, omdat daarmee ten onrechte de suggestie is gewekt dat in die ooglaserklinieken behandelingen worden uitgevoerd door onbevoegde, en dus slechte oogartsen.

Eveneens heeft de voorzieningenrechter geoordeeld dat de Consumentenbond zowel in de publicatie als in het persbericht er onvoldoende blijk van heeft gegeven dat het onderzoek enkel bepaalde randvoorwaarden betrof en dat het onderzoek zich niet heeft gericht op de kwaliteit van daadwerkelijke zorg als het uitvoeren van ooglaser behandelingen.”

Bron: consumentenbond