Neveneffecten en aandachtspunten van de PRK behandeling

Na een PRK behandeling moet u rekening houden met een zekere genezingstijd. Reeds enkele dagen na de behandeling is er al bruikbaar zicht, maar het uiteindelijke, stabiele effect wordt na 4 tot 6 maanden bereikt. PRK is een zeer veilige behandeling. Toch kunnen er in enkele gevallen neveneffecten ontstaan. Heeft u hierover vragen neem dan gerust contact met ons op.

Neveneffecten

 • in het begin kan er sprake zijn van een geringe overcorrectie, waardoor het oog iets verziend (hypermetroop) of bijziend (myoop) wordt. In de loop van de daaropvolgende weken neemt deze overcorrectie geleidelijk af en komt het oog in de meeste gevallen op de juiste sterkte uit. Eén en ander is echter afhankelijk van de mate van bijziendheid/ verziendheid en individuele omstandigheden.
 • na de behandeling treedt soms een geringe troebeling van het hoornvliesoppervlak op. Deze kan tijdelijk enige vermindering van gezichtsscherpte tot gevolg hebben (contrastverlies). Na ongeveer zes maanden is deze troebeling bij bijna alle behandelde cliënten verdwenen.
 • ontstekingsreacties of infecties en regressie komen zeer zelden voor.
 • in het begin kan een wat licht geïrriteerd gevoel ontstaan. Dit verdwijnt geleidelijk.
 • zogenoemde halo’s of kringen om lichten kunnen tijdens het genezingsproces zichtbaar zijn, net zoals enig wazig zicht. Na de herstelfase zijn deze problemen voorbij.
 • hoge oogdruk kan ontstaan na gebruik van FML druppels gedurende langere tijd en bij hiervoor gevoelige ogen. Bij de controles wordt hier extra aandacht aan besteed en eventueel kan (tijdelijke) behandeling nodig zijn.

Aandachtspunten

 • in het eerste jaar na de behandeling is een goede UV-beschermende zonnebril noodzakelijk
 • wrijf niet in het oog. Dit is pijnlijk en slecht voor de wondgenezing. Verder kan het beschermende contactlensje verloren gaan (4 dagen na behandeling wordt deze door de oogarts verwijderd)
 • gebruik de eerste week geen make-up. Vooral het verwijderen van make-up gaat moeilijk
 • afhankelijk van uw werkzaamheden kunt u binnen een week uw werk hervatten of eerder als uw zich goed voelt
 • probeer stoffige ruimtes te mijden
 • autorijden is afhankelijk van het advies na de eerste controle
 • douchen kunt u de dag na de behandeling, mits er geen zeep in de ogen komt
 • sporten mag na de eerste week
 • zwemmen en duiken kan na ongeveer twee weken, afhankelijk van de controle
 • contactsporten (judo, etc.) kan na ongeveer vier weken

Belangrijk
In het eerste jaar na de behandeling is een goede U.V.-beschermende zonnebril noodzakelijk. Het is aan te raden het oog zo weinig mogelijk te irriteren na een behandeling. Met name wrijven is uit den boze. Wees voorzichtig als u bijvoorbeeld douchet. Sporten kan al na een week, vooral als u geen klachten meer heeft. Autorijden is afhankelijk van uw gezichtsvermogen op dat moment. Neem liever geen risico als u zich niet geheel zeker voelt.

Complicaties
Na de behandeling treedt soms een geringe troebeling van het hoornvliesoppervlak op. Deze kan tijdelijk enige vermindering van gezichtsscherpte tot gevolg hebben (contrastverlies). Na ongeveer zes maanden is deze troebeling bij bijna alle behandelde patiënten verdwenen.

Zeer zelden kunnen er complicaties voorkomen in de vorm van ontstekingsreacties of infecties.

Effect op de lange termijn
Voordat de Excimer laserbehandelingen in de jaren tachtig (wereldwijd) zijn gestart, is er uitgebreid getest. Hierbij is gebleken dat de laserbundel alleen het oppervlakte weefsel behandelt en geen effecten heeft op de dieper liggende structuren. Er zijn geen langere termijn effecten gebleken, zoals bijvoorbeeld staarvorming of schade aan het netvlies. De stabiliteit na de behandeling is heel goed.