PRK methode: zeer nauwkeurig, iets langere hersteltijd

Niet in alle gevallen is de INTRALASIK methode geschikt. Het alternatief is de PRK. De nauwkeurigheid van deze methodes in vergelijking met INTRALASIK is hetzelfde, maar het duurt iets langer voordat het eindresultaat wordt bereikt.

Voor mensen met een lage sterkte voor bijziendheid en verziendheid 
Bij de PRK ooglaserbehandeling (Photo Refractieve Keratectomie) wordt eerst de oppervlakkige laag (epitheel) losgeweekt en verwijderd met behulp van een alcoholoplossing. Hierna wordt met behulp van de Excimer laser de hoornvlieskromming centraal afgevlakt. De Excimer laserstraal verwijdert (door verdamping) in een gebied met een diameter van zes tot ruim zeven millimeter een dun laagje corneaweefsel volgens een van tevoren vastgesteld patroon.

Voor de oppervlakkige lasermethode wordt ook wel de nieuwe term Advanced Surface Ablation gebruikt. Deze behandeling is geschikt voor sterktes van ongeveer S+4.00 tot S-6.00 dioptrieën, alhoewel vooral de lagere bijziendheid en verziendheid hiervoor in aanmerking komen. Het nadeel van deze methode is dat het oog iets minder snel herstelt en de napijn iets meer kan zijn.