Er zijn verschillende mogelijkheden om afscheid te nemen van uw bril. Een lens waar reeds goede resultaten mee geboekt zijn, is de accommoderende implantlens van Bausch + Lomb: de Crystalens.

In de VS is de Crystalens ronduit een succesnummer. Binnen enkele jaren tijd heeft deze revolutionaire lens het grootste marktaandeel veroverd binnen het segment van ‘premium’ implantlenzen. Omdat de Crystalens wordt opgehangen aan het spiersysteem van het oog, kan deze implantlens exact als de natuurlijke ooglens bewegen, waardoor u geen bril meer nodig heeft voor veraf en de tussenafstanden. In veel gevallen kan ook de leesbril achterwege blijven.

Bausch-Lomb-lensimplantaat

De natuurlijke ooglens helpt ons om scherp te zien op variërende afstanden. Wanneer we ouder worden, verstijft de lens en ontstaan zichtproblemen. Dit verschijnsel, dat presbyopie wordt genoemd, ervaren mensen vanaf hun 40e levensjaar. De Crystalens kan worden geimplanteerd bij patiënten met of zonder presbyopie, waardoor meestal geen bril meer nodig is. Bausch + Lomb levert de Crystalens onder meer aan oogartsen die werkzaam zijn in ziekenhuizen en privéklinieken waar staaroperaties worden uitgevoerd. Daarnaast zijn er refractiechirurgische klinieken waar patiënten worden behandeld om van hun bril af te komen. Hierbij gaat het om mensen met bijvoorbeeld -4 en hoger en vanaf +3. Met de Crystalens wordt hun sterkte weer op ‘nul’ gezet.

Effect blijft toenemen

Het ontwerp van de Crystalens rekent af met de tekortkomingen die multifocale implantlenzen aankleven, zoals een verminderde contrastgevoeligheid. Overdag zal dit geen probleem zijn, en evenmin als er voldoende licht is. Maar in situaties met weinig licht speelt dit wél een rol. Bijvoorbeeld als u ’s avonds in de auto zit. Zogenaamde halo’s en lichtschitteringen kunnen dan het zicht verstoren.

Daarbij komt dat bij een multifocale lens meerdere sterktes zijn ingebouwd. Daardoor hebt u altijd te maken met beelden op elkaar: het ene scherp en het andere onscherp. Door ‘mental adjustment’ dient u het scherpe beeld naar voren te halen. Van tevoren is nooit individueel te voorspellen hoe lang deze adaptatie zal duren. De accommoderende Crystalens lijkt in dit opzicht de fysiologische situatie van het oog dichter te benaderen. ‘Mental adjustment’ speelt hierbij geen rol. Er is evenmin sprake van verminderde contrastgevoeligheid, waardoor ’s avonds geen problemen optreden met het zicht.

Consultant Jos Kerkhoven (59) kreeg vorig jaar aan één oog staar. Nadat hij zich had laten informeren, besloot hij te gaan voor de Crystalens. De operatie vond plaats afgelopen oktober, in Medisch Centrum Alkmaar. “Het viel erg mee”, vertelt hij. “Ik vind het erger om naar de tandarts te gaan voor een kies die moet worden geboord. Ik heb niets gevoeld. Ik ben met druppels verdoofd en dat ging perfect. Binnen twee uur was ik weer weg.” De volgende dag ging een wereld voor hem open. “Ik zag meteen, nadat de pleister eraf mocht. Ik zei meteen tegen mijn vrouw: ‘Het is ongelooflijk’. Op ongeveer vijf kilometer van ons huis staat een zendmast en die kon ik daarvóór echt niet zien. Maar vanaf dat moment wel.”

De Crystalens blinkt uit op de tussenafstand ofwel armlengteafstand. Hierbij gaat het vooral om computerwerk, het dashboard in de auto en het uitlezen van de mobiele telefoon. Voor ‘dichtbij’, zoals het lezen van de ‘kleine lettertjes’, kan soms toch nog een leesbril nodig zijn. De Crystalens is vergelijkbaar met een natuurlijke lens van iemand van 35 à 40 jaar. En dat blijft zo, ook als u bijvoorbeeld 64 of 84 jaar wordt. De lens blijft zijn functionaliteit behouden. Er zijn lange termijn studies gedaan waarin is aangetoond dat zelfs na zeven jaar het effect van de Crystalens nog toeneemt.