Op steeds jongere leeftijd laten patiënten zich met de nieuwste lasterstraaltechnieken aan hun oogafwijkingen helpen. Het aantal 18 tot 25 jarigen patiënten is het afgelopen flink gegroeid.

Ook het overkoepelende Nederlands Gezelschap voor Refractiechirurgie (NGRC) is de verjonging onder de cliëntèle niet ontgaan. “Jongeren adopteren het laseren gemakkelijker dan ouderen’’, denkt Dr. Ton Rouwen. Landelijke cijfers kan hij echter nog niet geven.

Vooral in de laatste weken van het afgelopen jaar was de drukte – en de belangstelling onder jongeren – fors, mede omdat de behandeling toen fiscaal aftrekbaar was.

Belastingvoordeel of niet, in toenemende mate lopen jongeren vanaf 18 jaar (de minimumleeftijd voor deze behandeling) laserbehandelkamers binnen. De groei van tieners en twintigers wordt door deskundigen voor een belangrijk deel verklaard door de Femto-lasertechniek die in Nederlandse ooglaserklinieken zijn intrede heeft gedaan.

Bij deze techniek wordt met behulp van een computer – in plaats van een mesje – een flinterdun ’flapje’ gemaakt in het hoornvlies om de correctie toe te passen. Daarmee kunnen afwijkingen variërend van -10 tot +4 worden verholpen.

“Jongeren hebben nou eenmaal meer feeling met de hightechwereld. Veertigplussers zijn nog opgevoed met het idee dat je tevreden moet zijn met hoe je nu eenmaal bent’’, schetst medisch directeur Michiel Luger van VC.”Jongeren van nu daarentegen geloven sterk in de maakbare mens. Beperkingen zijn er om overwonnen te worden, en dat heeft niet alleen betrekking op het uiterlijk. Jongeren willen gewoon beter zien, zonder bril of lens. Daarbij komt dat hoe eerder ze een laserbehandeling ondergaan, hoe groter het financiële voordeel. Na zeven of acht jaar ben je goedkoper uit dan wanneer je al die tijd een topbril of goede contactlenzen draagt.’’

Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) doet binnenkort onderzoek naar de lange termijneffecten van de Femto laserbehandeling. Vraag is bijvoorbeeld of het hoornvlies tot in lengte van jaren stabiel blijft. “De techniek lijkt veel veiliger dan oude technieken’’, durft hoogleraar dr. G.P.M. Luyten nu al te beweren. “Complicaties ontstaan vaak door het mes. De zogeheten lasik-procedure is veel betrouwbaarder en veiliger, er is minder kans op problemen.’’

Dat de klanten steeds jonger worden, komt volgens Gré Luyten omdat jonge mensen met nieuwe technieken zijn opgegroeid. “Doorslaggevend is dat de computergestuurde laserbehandeling pijnvrij is en meteen effect sorteert.’’

Bron: Telegraaf, 13 januari 2009