Wij gaan serieus met eventuele klachten om

Alle medewerkers van Correct Vision doen vanzelfsprekend hun uiterste best om uw wensen zo goed mogelijk uit te voeren. We gaan ervan uit dat we uw refractiebehandeling altijd nog beter kunnen maken. Ook zonder uw aanmoediging of klacht blijven we aan de beste kwaliteit werken.

Onze dienstverlening verder verbeteren
Wij vinden het daarom belangrijk om uw klachten en opmerkingen te horen. Daardoor kunnen we samen met u een eventuele oplossing voor het probleem zoeken. Daarnaast kan uw klacht voor ons reden zijn om zaken opnieuw te bekijken of eventueel bij te stellen. Met uw klachten en opmerkingen verbeteren wij de kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening.

Klachtencommissie Noordwest Ziekenhuisgroep (voorheen Medisch Centrum Alkmaar)
Mocht u over de behandeling of de benadering klachten hebben, die u niet met uw behandelend arts heeft kunnen bespreken of oplossen, dan bestaat de mogelijkheid om deze via de klachtencommissies van de Noordwest Ziekenhuisgroep of via externe instanties in te dienen. Een klacht indienen kunt u doen op een van de volgende manieren:

  • u legt uw klacht rechtstreeks voor aan de ziekenhuismedewerkers, die te maken hebben met het ontstaan ervan. De ervaring leert dat zo’n gesprek onduidelijkheden en misverstanden kan wegnemen.
  • u legt uw klacht voor aan de klachtenfunctionaris. Dit kan zowel schriftelijk, mondeling, telefonisch als digitaal. De klachtenfunctionaris geeft onpartijdig advies over de mogelijkheden voor de behandeling van uw klacht. Afhankelijk van de aard van de klacht, duurt dit twee weken tot drie maanden.
  • u legt uw klacht voor aan de Pati├źntenklachtencommissie NWZ. Dit is een onafhankelijke commissie die een uitspraak kan doen over uw klacht. Ook kan de commissie aanbevelingen doen aan de raad van bestuur. Alle leden van de commissie hebben geheimhoudingsplicht. De contactgegevens vindt u in de folder ‘een klacht, laat het ons weten’
  • u legt een schadeclaim voor de gevolgen van (medische) fouten bij de klachtenfunctionaris. Dit doet u schriftelijk.
  • u kunt bij vermissing of beschadiging van persoonlijke eigendommen een melding doen bij de klachtenfunctionaris.

Meer over dit onderwerp leest u hier op de website van het NWZ

Nederlandse Gezelschap voor Refractie Chirurgie (NGRC)
U kunt zich ook wenden tot een externe instantie zoals de Inspectie voor de Gezondheidszorg Noord-Holland of de Geschillencommissie Ziekenhuizen. Aangezien de artsen van Correct Vision lid zijn van het Nederlandse Gezelschap voor Refractie Chirurgie kunt u de klacht ook bij deze instantie deponeren. Momenteel heeft de NGRC geen wettelijke bevoegdheid om klachten over refractie klinieken in Nederland officieel te beoordelen en te behandelen. Correct Vision vindt echter, dat iedereen die zegt goede refractie oogzorg te leveren aansprakelijkheid moet accepteren. Kijk voor meer informatie op www.ooglaseradvies.org