Wij bieden onze klanten eerlijke en volledige garantie

Correct Vision garandeert dat u een serieus vooronderzoek krijgt en een behandeling die exact is toegespitst op uw refractieafwijking en de technische mogelijkheden die er op dat moment beschikbaar zijn. Uiteraard heeft u als cliënt ook een stem in deze keus.

Optimale inzet voor het beste resultaat
De garantie op een 100% perfect oog na een refractiebehandeling kan niemand geven. Wel garanderen we een optimale inzet van ons team om het beste resultaat voor te realiseren.

Gratis herbehandeling als dat nodig is
Mocht een herbehandeling na een ooglaserbehandeling nodig zijn, dan maakt deze onderdeel uit van deze garantie en is deze gratis.

Levensduur ooglaserkliniek in relatie tot de garantie

De Consumentenbond houdt regelmatig de vinger aan de pols bij ooglaserklinieken. Een goede zaak vinden wij. Wat ons betreft wordt bij het volgende onderzoek ook meegenomen hoe lang een kliniek bestaat. Meerdere klinieken geven namelijk het levenslang recht op herbehandeling, maar in de afgelopen jaren zijn 30 van de 60 refractieklinieken verdwenen. De garantie dat consumenten hun recht kunnen claimen is veel kleiner bij een kliniek die pas kortgeleden zijn deuren heeft geopend. Klinieken zoals Excimer Laser Centrum Nijmegen, Bergman Clinics en Correct Vision bestaan al heel lang en bieden daardoor meer kans hun garantie waar te maken.