Welke behandeling is voor mij het beste?

Er bestaan inmiddels verschillende technieken om ogen te behandelen en te zorgen dat u weer scherp ziet. De vertrouwde laserbehandelingen worden steeds beter en veiliger door modernere technieken en apparatuur. Ook het implanteren van een nieuwe lens is tegenwoordig mogelijk. Welke behandeling voor u het beste is, hangt samen met de mate van afwijking, leeftijd en de dikte van het hoornvlies.

Keuze altijd voor minst ingrijpende methode
Dokter Gyan Soerjoesing: ‘Of u kiest voor laseren of voor het implanteren van een lens, hangt van veel factoren af. We kiezen altijd voor de minst ingrijpende methode bij hetzelfde resultaat. De mate van oogafwijking bepaalt de manier van behandelen. Soms heeft een oog teveel afwijking om succesvol gelaserd te worden. Implantatie van een lens kan dan een oplossing zijn.’

Waarom refractie chirurgie?
Refractie chirurgie is een verzamelterm voor alle behandelingen die tot doel hebben de afhankelijkheid van bril of contactlenzen, te verkleinen of op te heffen. Er zijn verschillende redenen om uw ogen te laten laseren of te kiezen voor een lensimplantatie, zoals:

  • cosmetische en comfort overwegingen
  • een beroep waar goed zicht zonder bril of contactlenzen wordt vereist, zoals politieagent, brandweerman, piloot, militair, etc.
  • een beroep waar de werkomgeving het gebruik van brillen en contactlenzen moeilijk maakt, zoals kok, boer, bouwvakker, etc.
  • sportbeoefening
  • contactlensproblemen
  • beeldvervorming door brillen bij grote afwijkingen waardoor het gezichtsveld wordt beperkt
  • een groot verschil in brilsterkte tussen beide ogen
  • soms: leesklachten

Soorten behandelingen
Alle veilige en bewezen effectieve behandelingen worden door Correct Vision uitgevoerd: INTRALASIK, PRK, Wavefront / Zyoptix™, Artisan® en Artiflex en Refractieve Lensvervanging. De meeste oogafwijkingen tot min zeven kunnen gelaserd worden. Als de sterkte hoger is, kunt u beter kiezen voor een lensimplantaat, de zogenaamde Artisan lens. Dat is een operatie waarbij een klein sneetje in het oog wordt gemaakt. De nieuwe lens zetten we vast aan de iris, voor de pupil. Het is dus een extra lens in de voorste oogkamer. Feitelijk een bril, maar dan direct in het oog.

Multifocale lens
In bepaalde gevallen is het mogelijk de eigen lens te vervangen door een speciale lens met ingebouwde leesfunctie: de multifocale lens. Zo’n operatie duurt niet lang en gebeurt onder plaatselijke verdoving of volledige narcose. Meestal wordt één oog tegelijk geopereerd. Dat is een veiligheidsoverweging om geen complicaties te laten ontstaan.

Het belang van een goede intake
Het corrigeren van oogafwijkingen is maatwerk. Soms is één techniek niet toereikend en gebruiken we verschillende technieken naast elkaar. Veiligheid hoort altijd voorop te staan: elke ingreep kent risico’s. Maar de technieken zijn zo doorontwikkeld, dat er gelukkig niet veel mis gaat. Het grootste risico dat mensen lopen, is een slechte intake. Alles staat of valt met een goede analyse van de ogen en het op basis daarvan kiezen van de beste methode. Want hoewel er goede apparatuur en prima technieken bestaan, is het niet voor iedereen mogelijk om met goed resultaat de ogen te laten laseren. Nee verkopen hoort er bij.