In het Medisch Centrum Alkmaar (MCA) werken op de oogheelkundige afdeling al sinds eind jaren negentig diverse optometristen, die door middel van parallel spreekuren met oogartsen behoorlijk zelfstandig patiënten zien. “Er is een betere verdeling van het werk ontstaan die de oogzorg absoluut ten goede komt,“ zegt Henk Dragt, oogarts in het MCA.

Het MCA vervult een regionale functie en op de oogheelkundige afdeling worden dan ook allerlei soorten oogaandoeningen gezien en behandeld. “Behalve eigenlijk hoornvliesproblemen, daarover hebben we een afspraak met het Westfriesgasthuis in Hoorn dat zij dat doen, omdat zij hiervoor de expertise in huis hebben”, aldus oogarts Henk Dragt. “Verder doen wij alles, van netvlies- en glasvochtproblemen, staar en glaucoom tot aan plastische oogchirurgie. Zelf doe ik bijvoorbeeld samen met de KNO-arts veel traanwegchirurgie bij mensen met chronische traanklachten. Door een verstopte traanafvoer hebben deze patiënten last van een storende traanvloed. Vroeger werd dat nauwelijks geopereerd, maar tegenwoordig duurt de ingreep ongeveer een kwartiertje in plaats van bijna een uur en ook de nabehandeling is veel minder ingrijpend.

Dit komt doordat we nu een andere techniek gebruiken en beschikken over beter micro-instrumenten. Voor deze ingreep gebruiken we een instrumentje dat eerst voor glasvochtchirurgie werd gebruik, nu als lichtbronnetje om de plaats te bepalen waar de opening moet worden gemaakt. Zo profiteren we dus van de ontwikkelingen op een ander gebied.” Een dergelijke kruisbestuiving vindt volgens Dragt ook plaats tussen de cosmetisch refractiechirurgie, waarbij mensen van hun bril of lenzen worden afgeholpen, en de reguliere staaroperaties. “Multifocale of cilindrische implantlenzen worden tegenwoordig ook steeds meer bij staaroperaties gebruikt. De verschillende praktijken nemen technieken van elkaar over en dat is heel prettig.“

Goede werkverdeling
2011-10-30_optometrie_magazine_noord_hollandDe optometristen in het MCA werken op hoog niveau, vindt oogarts Dragt. “We hebben echte kanjers hier in huis, die in principe met alle oogziektes en -afwijkingen te maken krijgen en redelijk zelfstandig spreekuren draaien. Weliswaar in nauwe samenwerking met de oogartsen, maar ze hoeven echt niet voor elke patiënt met ons te overleggen, alleen bij nieuwe patiënten of als er problemen zijn die ze zelf niet kunnen oplossen.”

Dragt is erg te spreken over deze manier van samenwerken. “Een deel van ons werk wordt nu door optometristen gedaan. Nog niet eens zo heel lang geleden deden oogartsen nog regelmatig oogmetingen, maar dat is niet meer van deze tijd. Zo zijn er meer taken die perfect door optometristen kunnen worden gedaan. Op deze manier is een betere verdeling van het werk ontstaan en dat komt de oogzorg alleen maar ten goede, want zo hebben de oogartsen meer tijd voor andere patiënten.”

Dit interview met Henk Dragt is gepubliceerd in het OPTOmetrie Magazine Noord-Holland.