Koploper met Crystalens: als één van de eerste oogartsen in Nederland werkt drs. S.N. Meriwani van Medisch Centrum Alkmaar met de accommoderende Crystalens HDTM. “Uiteindelijk wil ik persoonlijk overtuigd worden door deze technologie.” Innovaties zijn wel besteed aan Meriwani. Hij was één van de eerste oogartsen in ons land die met bimanuele MICS aan de slag gingen, en anno 2009 behoort hij tot de absolute koplopers als het gaat om de Crystalens HDTM. “Ik vind nieuwe technologie altijd heel interessant”, vertelt hij. “En heel leuk om te doen. Maar uiteindelijk moet de patiënt het waard vinden om ervoor te betalen.”

Wereldwijd gingen talloze artsen hem voor. Vooral in de VS, waar drie ‘premium’ IOL’s beschikbaar zijn: twee multifocale lenzen én de accommoderende Crystalens. Binnen enkele jaren tijd heeft deze relatieve nieuwkomer het grootste marktaandeel in de VS veroverd. Toch vindt Meriwani dit Amerikaanse succesverhaal geen garantie voor een Europese ‘remake’. Bovendien wil hij de resultaten met deze lens graag eerst met eigen ogen zien.

Meriwani: “Er zullen ook hier patiënten zijn die zeggen: ‘Ik wil het beste dat ik kan krijgen’. En ik weet zeker dat als deze lens écht gaat presteren, de markt hiervoor vanzelf zal groeien. Maar over de snelheid waarmee dit gaat gebeuren, durf ik geen voorspellingen te doen. Ik sta open voor de ervaringen van anderen, zoals collega’s in de VS. Ik kijk daarnaar en lees erover. Uiteindelijk wil ik persoonlijk overtuigd worden door deze technologie, op basis van eigen ervaringen. Ik heb nu enkele procedures gedaan met deze lens en ben enthousiast. En hoe minder teleurstellingen je meemaakt als behandelaar, hoe moediger je wordt in het toepassen van de technologie bij andere patiënten. Daarnaast ben ik uiteraard benieuwd naar de prestaties van deze lens op de lange termijn.”

Teleurstelling voorkomen
Meriwani wil best bekennen dat hij hoge verwachtingen heeft. Zo rekent het ontwerp van de Crystalens in principe af met de tekortkomingen die multifocale lenzen aankleven. “Ik heb gewerkt met alle generaties multifocale lenzen. Deze lenzen leveren wat ze beloven. Mits je van tevoren de goede oculometrie hebt verricht, kunnen mensen inderdaad lezen en goed op afstand kijken. Zeker met de asferische lenstypes. Maar daar tegenover staat een zekere mate van contrastgevoeligheidsvermindering, afhankelijk van het type lens en haar optische eigenschappen. Overdag zal dit geen probleem zijn, en evenmin als er voldoende licht is. Maar in situaties met weinig licht speelt dit wél. Bijvoorbeeld als je ’s avonds in de auto zit. En dan komen ook zaken als halo’s en glare om de hoek kijken.”

“Daarbij komt dat bij een multifocale lens meerdere sterktes zijn ingebouwd. Daardoor heb je altijd te maken met beelden op elkaar: de ene scherp en de andere onscherp. Door mental adjustment dien je het scherpe beeld naar voren te halen.. Vantevoren weet je nooit hoe lang deze adaptatie duurt per individu. Begrijp me goed: aan de ene kant zijn het nog steeds uitstekende lenzen. Maar de patiënten die hiervoor geschikt zijn, zul je van tevoren héél goed moeten uitkiezen om te voorkomen dat het een teleurstelling wordt.”

Aanmoedigen
Accommoderende IOL’s lijken in dit opzicht de fysiologische situatie van het oog dichter te benaderen. “Mental adjustment speelt hierbij geen rol. Er is geen sprake van verminderde contrastgevoeligheid en je hebt geen problemen met halo’s en glare. De lensarchitectuur laat dat niet toe.”

Toch dient de patiënt ook ten aanzien van deze lens vooraf goed te worden voorgelicht. “Zo is de lensprestatie van dichtbij postoperatief afhankelijk van de mate van accommodatie. De lens is heel flexibel en als hij in staat is om zijn vermogen helemaal tot uiting te brengen, zal de patiënt heel veel kunnen lezen. Maar dit kan een variërend resultaat geven. Dus zeg ik erbij: ‘Het zou eventueel zo kunnen zijn dat u ook nog een lichte leesbril nodig hebt’. Het is belangrijk om dit van tevoren met de patiënt te bespreken. Het van afstand kijken, is daarentegen goed voorspelbaar. Mits je de oculometrie en berekening van de lenssterkte heel nauwkeurig doet, kan je met bijna honderd procent zekerheid zeggen dat je emmetroop of bijna emmetroop uitkomt.”

Meriwani heeft inmiddels de ervaring dat het nuttig is om de patiënt te stimuleren bij het accomoderen. “De patiënt krijgt na de operatie meteen atropine. De lens krijgt daardoor de tijd zich goed te nestelen in de kapselzak. De eerste paar weken verwacht je daarom nog niet veel van de accommodatie. Maar daarna wel, en zeker als het tweede oog is gedaan. We merken dat patiënten na het tweede oog duidelijk beter presteren. Je moet ze vaak wel aanmoedigen om te oefenen met accomoderen. Het is heel gemakkelijk om even een brilletje te kopen bij een tankstation. Als mensen in het begin een beetje moeite hebben met accomoderen, stimuleer ik ze om zoveel mogelijk de nieuw verkregen lenzen daadwerkelijk te gebruiken.”

De Alkmaarse oogarts is benieuwd naar de lange termijn, maar maakt zich hierover geen echte zorgen. “Het is de vraag hoe het kapsel zich gaat gedragen in de toekomst. Maar ik heb bij de Crystalens de neiging om eerder capsolotomy te doen. Dat geeft een verbetering van de performance. Ik wacht niet tot de boel verstijfd is en aan elkaar vastzit.”

Prachtige centratie
De implantatie van de Crystalens vergt enige aanpassingen van Meriwani. “Ik ben met mijn bimanuele MICS-techniek gewend om heel kleine incisies te maken: twee keer 1.3 mm. Dat moet nu 2.8 mm worden, wil ik de Crystalens comfortabel en zonder vervorming van de cornea kunnen implanteren. Ik probeer van dit nadeel een voordeel te maken, door de incisie op de steile as te doen. Het materiaal waarvan de lens is gemaakt, laat evenmin een docking techniek toe. Je moet de lens echt in de kapselzak afleveren, zodat hij zich daar netjes kan ontvouwen.”

Ook is een grotere capsulorrhexis-opening nodig. “Ik was gewend om een capsulorrhexis te maken met een diameter van 5 mm. Nu moet hij 5.5 tot 6 mm worden om de optiek helemaal vrij te houden. De oude wijsheid was: all-on. Dus rondom net een klein beetje op de optiek. Bij de meeste IOL’s moet je dat zo doen. Nu moet ik echter een all-off techniek toepassen. Zodat de optiek naar voren en naar achteren kan bewegen.” Over de centratie hoeft echter niemand in te zitten. “De Crystalens centreert heel goed, mits aan alle voorwaarden is voldaan. Als de kapsel intact is en de capsulorrhexis regulair, komt deze lens uiteindelijk mooi in de kapsel te zitten met een prachtige centratie.”

Video-opnamen
Meriwani heeft nog wel enkele tips voor collega’s die ook aan de slag willen met de Crystalens. “Maak om te beginnen een goede patiëntenselectie. Ik zou beginnen met hyperope patiënten. Dat zijn de meest dankbare klanten. Een juiste oculmetrie is ook heel belangrijk. Het is op zich een luxe als je in huis over een excimerlaser beschikt. Die kun je eventueel gebruiken voor de fijn afstelling, al moet het in principe in één keer goed kunnen zijn. Er is weinig ruimte voor een grote variatie in postoperatieve refractie. Mik op emmetropie, of misschien heel licht myoop tot -0,25 of -0,5. Maar ook niet meer dan dat, want dan zien mensen op afstand ook niet goed.”

Vóór de eerste implantatie adviseert Meriwani droog te oefenen met de lens. “Hij gedraagt zich toch weer anders tijdens de implantatie dan alle andere lenzen die ik tot nu toe heb gebruikt. Probeer de injector daarom eerst even uit. Oefen ook met het maken van een grotere capsulorrhexis. En maak video-opnamen. Dat biedt de mogelijkheid om je operatie te evalueren. Als je kritisch kijkt naar je behandelmethode en die vervolgens probeert aan te passen, maakt dat je learning curve steiler. Een van mijn filmpjes is te zien op ons video-kanaal.”