Dr. Marije Sminia, oogarts Medisch Centrum Alkmaar heeft woensdag 3 oktober 2012 de eerste netvliescamera van het project New Born Eyes overhandigd gekregen door het Oogfonds, in aanwezigheid van Hare Majesteit de Koningin, beschermvrouw van het Oogfonds. Ook MCA-collega dr. G.J. Blok, neonatoloog, was hierbij aanwezig. Het project New Born Eyes wil een sterke impuls geven aan het voorkomen van blindheid bij kinderen.

Blindheid of slechtziendheid

Oogarts ontvangt netvliescamera in bijzijn KoninginBij zeer vroeg geboren baby’s kunnen de bloedvaten van het netvlies ongecontroleerd gaan woekeren, waardoor bloedingen ontstaan. Hierdoor kan het netvlies loslaten met blindheid of slechtziendheid als gevolg. Jaarlijks worden 2.000 baby’s onderzocht, die geboren zijn na een zwangerschapsduur van minder dan 32 weken of met een geboortegewicht minder dan 1.500 gram. Voor 200 baby’s is behandeling noodzakelijk. In ons land kunnen baby’s succesvol in leven worden gehouden vanaf 24 weken zwangerschap.

Digitale foto’s

Prematuren Retinopathie (of kortweg ROP) is de meest voorkomende oorzaak van blindheid bij kinderen in Nederland. Vervoer van de jonge couveusebaby’s is belastend voor de long- en hartfunctie, zeker als het kindje niet in optimale conditie is. Met de netvliescamera kan een specialist via digitale foto’s zonder transport van het kind advies vragen aan een collega uit een gespecialiseerd centrum. De camera voorkomt dus gesleep met kwetsbare couveusekinderen. Grondige screening van te vroeg geboren baby’s op ROP is van cruciaal belang. Tijdige ontdekking en behandeling met laser is effectief bij ongeveer 90% van de kinderen.

Kwetsbaar

Er zijn jaarlijks nog steeds tien kinderen die blind of slechtziend worden door ROP, zegt dr. Nicoline Schalij-Delfos, hoogleraar kinderoogheelkunde van het Leids Universitair Medisch Centrum. Kwetsbare te vroeg geboren baby’s worden in ons land opgevangen en behandeld in een van de acht academische ziekenhuizen met een Neonatale Intensive Care Unit (NICU afdeling). Zodra de baby stabiel is volgt overplaatsing naar een zieken- huis met een High Care unit. Deze overplaatsing vergroot de kans dat een baby niet adequaat op ROP kan worden gescreend. Baby’s moeten – met alle risico’s van dien – voor het onderzoek terug vervoerd worden naar het academische ziekenhuis. De vergoeding voor een onderzoek van de baby’s is niet toereikend om een aanschaf van een camera te bekostigen, zegt professor Schalij. Zij is heel content met het initiatief van het Oogfonds om ziekenhuizen te voorzien van netvliescamera’s. Per ziekenhuis zijn relatief weinig kinderen met ernstige ROP – en de kosten van een leven met een visuele beperking zijn niet bekend; daarom is een kosten-baten analyse niet goed op te stellen.

Oogfonds

Het Oogfonds wil vijf ziekenhuizen voorzien van netvliescamera’s om te jong geboren baby’s ter plekke te kunnen onderzoeken. De eerste twee netvliescamera’s heeft het Oogfonds kunnen aanschaffen door een bijdrage van de Vriendenloterij; drie camera’s wil het Oogfonds financieren door fondsenwerving. Marieke van Schaik, managing director van de VriendenLoterij: “Door gebrek aan apparatuur om een goede screening uit te voeren moeten pasgeboren kwetsbare baby’s vaak per ambulance vervoerd worden naar een ziekenhuis met meer expertise, wat niet risicoloos is. Wij zijn dan ook blij dat wij, dankzij onze deelnemers, ervoor kunnen zorgen dat het Medisch Centrum Alkmaar een RetCam krijgt waarmee zij zelf de screening uit kunnen voeren. Met de bijdrage van de VriendenLoterij kan het Oogfonds bekendheid geven aan het New Born Eyes project en fondsen werven om meer ziekenhuizen te voorzien van deze noodzakelijke screeningsapparatuur.”

Bron: MCA.nl