Onze vermelding in het BIG-register

Het BIG-register, Beroepen Individuele Gezondheidszorg, is een actueel register dat mensen registreert die werken in de medische sector en eventuele beperkingen in hun bevoegdheid aantekent. Dit kan gaan om beperkingen opgelegd door een tucht- of strafrechter. In het BIG register kunt u dus zien of iemand zijn opleiding heeft afgerond, gespecialiseerd is en of hij/zij het beroep van arts nog wel mag uitoefenen.

Uiteraard zijn onze oogartsen hierin geregistreerd. De BIG registratienummers van onze oogartsen kunt u vinden op de pagina’s van onze specialisten.

Dr. Sabah Meriwani
Dr. Sabah Meriwani

Kijk voor het register op www.bigregister.nl