Zoals u waarschijnlijk weet, heeft de Consumentenbond in juli dit jaar een onderzoek verricht naar de kwaliteit van de refractieklinieken in Nederland. Onlangs heeft de rechter bepaald dat de Consumentenbond de resultaten van het onderzoek moet herroepen. Dat betekent dat alle uitkomsten niet geldig zijn verklaard.

consumentenbond-rectificatie-ooglaser-onderzoek-2007De rechtzaak was aangespannen door een andere refractiekliniek. Maar ook Correct Vision heeft de uitkomst van het onderzoek betwist. Zo bleek de score van Correct Vision onevenredig te dalen door de beoordeling van de kwaliteit van informatieverstrekking, terwijl aan de kwaliteitseisen van behandeling, dokters en apparatuur ruimschoots werd (en wordt) voldaan. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat een centrum dat minder behandelmogelijkheden heeft, toch hoger eindigt!

Correct Vision vindt goede externe kwaliteitscontrole een uitstekende zaak, waar wij te allen tijde van harte aan willen meewerken. U kunt er als klant van Correct Vision zeker van zijn dat alle aspecten van kwaliteit én informatievoorziening de hoogste aandacht krijgen. Streven naar perfectie is (ook) ons niet vreemd. Laat het ons weten als wij in uw ogen dingen kunnen verbeteren.

Open hier de rectificatie van de Consumentenbond als PDF-bestand.