Na de lensimplant behandeling

Voordat u naar huis gaat, krijgt u instructies over de nazorg en wordt de afspraak voor controle de volgende dag bevestigd. Ook krijgt u een extra instructiefolder mee. Zorg dat u met een begeleider meerijdt.

De nazorg thuis
Het is van belang dat u rust neemt. Het oogkapje moet u de eerste 24 uur dragen en ook tijdens de eerste week als u slaapt. Dit om te voorkomen dat u in uw oog wrijft of er via kussens druk op komt. De dag na de behandeling mag u ’s ochtends zelf het oogkapje verwijderen. Het oog moet daarna gedruppeld worden. U moet de voorgeschreven druppels 3 maal daags gebruiken. Controles worden afgesproken meestal de eerste dag en na 1 week.

Wisselende oogsterkte
Na de behandeling kunt u al zien met het oog. Het zicht is in de meeste gevallen bij de Artisan lens pas optimaal na ongeveer drie weken. Bij de Artiflex lens kan dat na een week al het geval zijn. In de eerste vier weken na de operatie kan de oogsterkte enigszins wisselen omdat het sneetje aan de rand van het hoornvlies moet genezen. Ongeveer een maand na de operatie is de situatie redelijk stabiel. Na deze periode komt u bij de oogarts of optometrist voor een definitieve oogmeting.

Extra controles
De nazorg is bij Correct Vision een belangrijk onderdeel van de procedure, want
wondherstel is een individueel proces. Dat betekent dat er regelmatig gecontroleerd moet worden. Soms kan de oogarts extra controles nodig vinden. Ook als ú ongerust bent of klachten heeft, kan een extra check nodig zijn. Uiteraard behoort dat allemaal bij de gewone nazorg. Gebruik van druppels is belangrijk. Correct Vision geeft u zo lang nazorg als nodig, maar gemiddeld is binnen het jaar, na 5 controles, de situatie stabiel genoeg.

Starterspakket
Voor elke behandeling krijgt u een pakket met alle nodige adviezen, afspraken, druppels en een beschermbril.

Druppels
Na elke refractiebehandeling, hetzij een lensimplantatie of een ooglaserbehandeling, zult u druppels moeten gebruiken. We geven u voldoende medicijnen mee om de gewone behandelduur te overbruggen. Die zijn uiteraard bij de prijs inbegrepen. Mocht u om andere redenen dan de behandeling zelf (zoals bijvoorbeeld bij glaucoom of droge ogen) meer druppels nodig hebben, dan regelt u die wel zelf via uw apotheek. Correct Vision is in dat geval niet verantwoordelijk voor eventuele extra onkosten.