Bioptics: een combinatie van lensimplantatie en ooglaseren

Bij een lensimplantatie wordt een Artisan® Refractieve Implantlens geïmplanteerd vóór de eigen ooglens, zodat hogere graden van bijziendheid of verziendheid zoveel mogelijk worden gecorrigeerd. De Artisan lens is een ‘contactlensje’ dat niet óp, maar ín het oog wordt gezet. Hiermee behalen we zeer goede resultaten. Toch blijft er soms een kleine reststerkte over: het oog is niet helemaal op ‘nul’ uitgekomen.

Zelden een extra correctie of bril nodig
Als er een reststerkte overblijft, is dat voor geringe afwijkingen onder de 1 dioptrie geen probleem. De meeste mensen kunnen zich dan uitstekend redden zonder extra correctie of (lees)bril. Is het toch gewenst om ook deze restafwijking te behandelen, dan kan dat meestal met een oppervlakkige ooglaserbehandeling, zoals PRK.

Uw oogarts vertelt u graag meer
De combinatie van een Artisan implantlens en ooglaserbehandeling wordt ‘Bioptics’ genoemd. De behandelend oogarts zal u dit verder uitleggen. Er bestaat een speciaal laag tarief voor deze combinatie.