De partners waarmee we samenwerken

  • Kliniek voor Oogheelkunde van het ziekenhuis in Alkmaar
  • BIG Register
  • Bausch & Lomb
  • Nederlands Gezelschap voor Refractie Chirurgie (NGRC)
  • Ophtec
  • Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG)
  • AMO Nederland B.V.

Kliniek voor Oogheelkunde in Alkmaar
De kliniek voor Oogheelkunde bestaat uit algemene oogheelkunde, optometrie, orthoptie, contactlenzen, Low Vision en cosmetiek.
www.oogheelkunde.com

Nederlands Gezelschap voor Refractie Chirurgie (NGRC)
Het Nederlands Gezelschap voor Refractiechirurgie is opgericht als werkgroep van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG) in 1997. Zij stelt zich ten doel de kwaliteit van de refractiechirurgie in Nederland te bewaken en te bevorderen. De leden van het NGRC zijn oogartsen die zich bezighouden met het uitvoeren van refractiechirurgische ingrepen in Nederland, en tevens lid zijn van het NOG.
www.ooglaseradvies.org

Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG)
Het NOG is een medisch specialistische vereniging voor oogartsen. Het doel van de vereniging is het bevorderen van de oogheelkunde en de belangenbehartiging van de leden.
www.oogheelkunde.org

BIG Register
Het BIG-register, Beroepen Individuele Gezondheidszorg, is een onderdeel van het Agentschap Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG). Het is een actueel register dat apothekers, huisartsen, specialisten, fysiotherapeuten, optometristen, gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten, tandartsen, verloskundigen en verpleegkundigen registreert en eventuele beperkingen in hun bevoegdheid aantekent. Dit kan gaan om beperkingen opgelegd door een tucht- of strafrechter. Het kan ook gaan om een clausule opgelegd aan een beroepsbeoefenaar met een buitenlands diploma. Alleen diegenen die zijn ingeschreven in het BIG-register mogen de door de wet beschermde titel voeren en aanspraak maken op de bevoegdheden die met de titel samenhangen. Het BIG-register heeft een maatschappelijke functie: naast het instellen en beheren van het register, verstrekt het BIG-register op verzoek ook informatie over de registratie en uit het register aan beroepsbeoefenaren, organisaties en burgers. www.bigregister.nl

Bausch & Lomb
Bausch & Lomb is de leverancier van de door Correct Vision gebruikte laserapparatuur. De website Perfectzien.nl is een initiatief van Bausch & Lomb en vijf samenwerkende ooglaserklinieken met oog voor perfectie. Op deze website beantwoorden oogartsen en andere deskundigen vragen over ooglaseren en over de moderne Excimer Laser, de Technolas 217-Z100 Zyoptix. www.perfectzien.nl

Ophtec
De firma Ophtec is de Nederlandse uitvinder en producent van de alom geprezen Artisan® implantlenzen. Ze zijn ook gespecialiseerd in “customised lenzen”, met name bij ernstige anatomische oogafwijkingen en bij hoge graden van astigmatisme.
www.ophtec.nl

AMO Nederland B.v.
AMO (Advanced Medical Optics) is fabrikant en leverancier van Tecnis en multifocale implantlenzen. Kijk op www.amo-inc.com voor de firma die de implantlenzen (Tecnis IOL en de multifocale variant) produceert, die door Correct Vision worden gebruikt bij de behandeling: refractieve lensvervanging.
www.tecnisiol.com
www.rezoomiol.com