Alkmaarse oogheelkunde in ontwikkelingslanden

Enkele oogartsen die werken bij de Noordwest Ziekenhuisgroep zijn al vele jaren als vrijwilligers actief in ontwikkelingslanden zoals Nepal, Vietnam, Cambodja en Indonesië, om oogheelkundige zorg te bieden aan blinden en slechtzienden.

Deze activiteiten vinden meestal plaats via Nederlandse organisaties, de zogenoemde NGO’s, die uitsluitend met particuliere fondsen kleinschalige, regionale projecten in de derde wereld opzetten en ondersteunen. Een project moet altijd de goedkeuring en steun hebben van de (lokale) overheid en moet de armsten van de bevolking ten goede komen.

Mensen helpen en lokale artsen trainen
Als vrijwilliger bezoeken onze oogartsen een project één of enkele malen per jaar om de plaatselijke gezondheidswerkers te helpen. Belangrijk is kennisoverdracht, logistieke steun en het voorzien in medicijnen en apparatuur. We willen de lokale bevolking helpen en oogartsen ter plaatse opleiden. Vaak wordt een ‘oogkamp’ georganiseerd om de enorme achterstand in met name staaroperaties te helpen wegwerken.

Geld op de juiste plaats
Het voordeel van deze werkwijze is, dat het geld altijd op de juiste plaats terecht komt. Er zijn geen grote bureaucratische organisaties bij betrokken, zodat het hoogst mogelijke rendement uit de donaties wordt gehaald. Het belangrijkste is, dat de lokale oogzorg door deze hulp wordt opgebouwd en later veelal zelfstandig kan blijven functioneren.

Interesse?
Bent u geïnteresseerd in deze vorm van ontwikkelingssamenwerking, dan kunt u contact opnemen met onze oogartsen.

Meer informatie
We verwijzen u graag naar de website van de stichting Eye Care Foundation (voormalige Mekong Eye Doctors), een van de actieve Nederlandse NGO’s binnen de oogzorg: www.eyecarefoundation.nl

Artikel in Glaucoom Magazine
Dr. Meriwani, oogarts van Correct Vision, is geïnterviewd door het Glaucoom Magazine over zijn ontwikkelingshulp in onder andere Noord-Irak en Nepal. Lees hier het interview.