Hoe werkt INTRALASIK?

Tijdens een INTRALASIK ooglaserbehandeling wordt gebruikt gemaakt van de Intralase Femtosecond Laser en de Excimerlaser. Door de combinatie en samenwerking van de beide lasers op het binnenste deel van het transparante hoornvlies wordt de kromming van het hoornvlies veranderd. Bij bijziendheid wordt deze afgevlakt en bij verziendheid steiler gemaakt. Ook kan de Excimerlaser de afwijkende kromming bij astigmatisme (cilinderafwijking) behandelen.

Hoornvliesflapje
De oogchirurg maakt een heel dun flapje van de voorkant van het hoornvlies met behulp van de Intralase Femtosecond laser. Kleine pulsen van de laser, elk met een duur van een miljoenste van een seconde, gaan zonder enige beschadiging te veroorzaken door de buitenste laag van het transparante hoornvlies en vormen vlak onder deze buitenste hoornvlieslaag een gelijkmatig laagje van kleine microscopische belletjes bij een constante diepte. Door dit effect ontstaat er een splitsing van het hoornvlies, zodat het hoornvliesflapje makkelijk opgetild kan worden door de oogarts. Het creëren van het hoornvliesflapje duurt ongeveer 25 seconden.

Nauwelijks tot geen napijn
Na de corrigerende laserbehandeling met de Excimer laser wordt het dunne flapje over de voorzijde van het hoornvlies teruggeplaatst zonder dat hechtingen nodig zijn. Als het flapje weer op zijn plaats is, herstelt de gezichtscherpte zich binnen enkele uren. Er is nauwelijks tot geen napijn.