Gelukkig komt er een steeds groter besef van het belang van een goede bescherming van je ogen tijdens de periode dat er vuurwerk afgestoken mag worden. Om hier een bijdrage aan te leveren, schonk oogarts Marije Sminia namens Correct Vision wederom vuurwerkbrillen aan basisschool leerlingen.

Zorg dat u veilig de jaarwisseling viert. Voorkom oogletsel en draag een vuurwerkbril bij het afsteken van vuurwerk. Ook als u alleen staat te kijken! Met de vuurwerkbril zijn uw ogen en die van uw kinderen volledig beschermd en dat is pure noodzaak.