Geen verrassingen achteraf

Nazorg
De nazorg is bij Correct Vision een belangrijk onderdeel van de procedure, want wondherstel is een individueel proces. Dat betekent dat er regelmatig gecontroleerd moet worden. Gebruik van druppels is belangrijk. Correct Vision geeft u zo lang nazorg als nodig, maar gemiddeld is binnen het jaar, na 5 controles, de situatie stabiel genoeg. Mocht u om welke reden dan ook behoefte hebben aan een extra controle, dan wordt dat uiteraard afgesproken.

Herbehandeling

Een eventuele herbehandeling na een ooglaseroperatie wordt binnen de eerste 2 jaar gratis uitgevoerd.

Starterspakket
Voor elke behandeling krijgt u een pakket, dat alle nodige adviezen, afspraken, druppels en een beschermbril bevat.

Druppels
Na elke refractiebehandeling, het zij een operatie of een laserbehandeling, zult u druppels moeten gebruiken. In het kader van ons all-in tarief, geven we u voldoende medicijnen mee om de gewone behandelduur te overbruggen. Hieraan zijn uiteraard geen extra kosten verbonden. Mocht u om andere redenen dan de behandeling zelf (zoals bijvoorbeeld bij glaucoom of droge ogen) meer druppels nodig hebben, dan behoort u die wel zelf via uw apotheek te regelen. Correct Vision is in dat geval niet verantwoordelijk voor de eventuele extra onkosten.