Accommodatie is de mogelijkheid van de natuurlijke ooglens om van veraf naar dichtbij scherp te stellen. Deze flexibiliteit neemt vanaf het 40e levensjaar geleidelijk af, zodat men afhankelijk wordt van een leesbril.