Dit is een netvliesloslating. Deze aandoening komt jaarlijks ongeveer bij 1 op de 10.000 mensen voor. Het kan op elke leeftijd optreden, maar boven de 50 jaar is het risico groter.