Disclaimer

Aan de op deze website aangeboden informatie en/of diensten kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Correct Vision kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.

Andere websites die door middel van links toegankelijk zijn vanuit deze website zijn niet door Correct Vision gecontroleerd of goedgekeurd.

Correct Vision sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.