Copyright

De website en alle onderdelen daarvan (met uitzondering van bepaalde (hyper)links) zijn eigendom van Correct Vision. Niets op deze website mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Correct Vision worden gekopieerd, opgeslagen in een gegevensbestand of openbaar gemaakt of op enigerlei wijze worden verveelvoudigd.