Komt u in aanmerking voor ooglaseren of een lensimplantaat?

Alleen wanneer u een geschikte kandidaat bent en aan bepaalde bekende selectiecriteria voldoet, zullen wij u behandelen. Uw ogen zijn te kostbaar om hier risico’s mee te nemen.

Uitgebreid onderzoek
Zowel de beoordeling van uw algemene gezondheid als uitgebreid onderzoek van uw oog zijn essentieel voordat een ooglaserbehandeling of lensimplantatie kan plaatsvinden. Om in aanmerking te komen voor behandeling moet de oogafwijking minimaal één jaar stabiel zijn. Meestal is dit het geval vanaf het achttiende levensjaar. Een bovengrens van 70 jaar kan worden aangehouden, maar (ook) hier zijn individuele factoren van belang. U mag niet zwanger zijn of borstvoeding geven. Ook mogen er geen ernstige oogaandoeningen (bijvoorbeeld netvliesafwijkingen of gevorderd glaucoom) of algemene aandoeningen zijn, zoals ziekten van het immuunsysteem of onstabiele suikerziekte.

Snel duidelijkheid?
Met een Quickscan krijgt u snel een idee of ooglaseren, lensimplantatie of lensvervanging voor u mogelijk is. Draagt u contactlenzen? Dan hoeft u deze voor de Quickscan slechts kort uit te laten (liefst minimaal 24 uur). Het onderzoek neemt 5 tot 10 minuten in beslag en is niet pijnlijk. De Quickscan vervangt niet het vooronderzoek, maar is expliciet bedoeld om snel te ontdekken of een behandeling medisch haalbaar is. Daarna kan het vooronderzoek worden uitgevoerd. De Quickscan is gratis. Meld u hier direct aan voor de Quickscan tijdens kantooruren of op onze speciale avonden.

Diverse mogelijkheden
Correct Vision biedt u diverse behandelingen. Alle door Correct Vision verrichte behandelingen worden op deze website uitgebreid beschreven. Onderstaand overzicht geeft een aanduiding van de mogelijke behandelingen bij diverse afwijkingen. Wat voor u de juiste behandelmethode is, kan pas worden bepaald bij het vooronderzoek.

Bijziendheid
-25 tot -10 D Artisan lensimplant of Artiflex lensimplant
-10 to -6 D INTRALASIK ooglaserbehandeling, Artisan of Artiflex lensimplant
-6 tot -1 D INTRALASIK of PRK ooglaserbehandeling
Bovenstaande getallen zijn bij benadering, individuele factoren spelen een grote rol en aan deze lijst mag geen recht tot behandeling worden ontleend.

Verziendheid
+1 tot +4 D INTRALASIK, Artisan lensimplant of Lensvervanging
+4 tot +20 D Artisan lensimplant of Lensvervanging met mono- of multifocale lensimplant
Bovenstaande getallen zijn bij benadering, individuele factoren spelen een grote rol en aan deze lijst mag geen recht tot behandeling worden ontleend.

Cylinder afwijkingen
Deze kunnen meestal samen met bijziendheid of verziendheid door INTRALASIK en ook PRK ooglaserbehandeling worden gecorrigeerd, vooral door middel van de Zyoptix methode (van 0.50 D tot 7.00 cyl). Tevens kan een torische Artisan of Artiflex lens implantatie worden gebruikt.

Leesafwijking
Een leesafwijking kan worden gecorrigeerd door een (eenzijdige) laserbehandeling zoals INTRALASIK, PRK of door een multifocale lens implant bij een lensvervanging.

Redenen voor een behandeling
Er zijn verschillende redenen om uw ogen te laten laseren of te kiezen voor een lensimplantatie, zoals:
• cosmetische en comfort overwegingen
• een beroep waar goed zicht zonder bril of contactlenzen wordt vereist, zoals politieagent, brandweerman, piloot, militair, etc.
• een beroep waar de werkomgeving het gebruik van brillen en contactlenzen moeilijk maakt, zoals kok, boer, bouwvakker, etc.
• sportbeoefening
• contactlens problemen
• beeldvervorming door brillen bij grote afwijkingen waardoor het gezichtsveld wordt beperkt
• een groot verschil in brilsterkte tussen beide ogen
• soms: leesklachten

Strikte voorwaarden
Ooglasering, lensimplantatie en lensvervanging vragen om precisie, deskundigheid, veiligheid, kwaliteit en continuïteit. Deze voorwaarden zijn gewaarborgd door ons ervaren team van oogchirurgen, oogheelkundige staf en state-of-the-art technologie en apparatuur die voldoen aan de strengste Europese en Amerikaanse normen.