15 oktober 2005 heeft het tijdschrift Elsevier een artikel gepubliceerd over oogheelkunde: “Perfecte ogen, veertien voorwaarden voor een veilige en succesvolle laserbehandeling.” Onderstaand kunt u een verkorte weergave van het artikel lezen.

2005-10-15_elsevier-artikel-perfecte-ogen-ooglaserenHet corrigeren van oogafwijkingen met behulp van een laser is populair. Er komen steeds meer privé-klinieken voor refractiechirurgie. De prijs- en kwaliteitsverschillen zijn groot. Omdat de overheid geen controle op de klinieken uitoefent en ook de medische wetenschap geen onderzoeksgegevens over de kwaliteit, effectiviteit en risico’s van de verschillende aangeboden behandelingen heeft, moet iedereen die zijn ogen wil laten laseren zelf zo goed en kwaad als het gaat een goede kliniek en behandeling uitzoeken.

Dat valt niet mee. Alle klinieken hebben websites waarin ze zichzelf de hemel in prijzen, dus daar schiet je niets mee op. Sites waarin diverse laserklinieken zogenaamd ‘vergeleken’ worden zijn evenmin betrouwbaar, omdat die vaak door de genoemde klinieken zelf worden betaald en steevast laten zien dat ze állemaal even geweldig zijn en hoge waarderingcijfers van hun klanten krijgen. Er is nu eenmaal geen onafhankelijke kritische instantie die de laserklinieken in Nederland inspecteert op heldere en relevante kwaliteitscriteria.

Dus hoe ga je te werk?

Zoek een kliniek waarvan vaststaat dat de oogarts ervaren is in de lasertechniek, het laserapparaat zelf niet te oud en goed onderhouden is, en de behandelingsruimte smetteloos schoon. De klinieken die verbonden zijn aan de academische medische centra in Nederland voldoen in principe aan deze drie belangrijke voorwaarden. Ze geven ook goede informatie over de mogelijkheden en onmogelijkheden van refractiechirurgie.

Het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap heeft sinds enkele jaren een Werkgroep Refractiechirurgie, waarin ervaren oogartsen bij elkaar komen om kwaliteitscriteria en een keurmerk voor goede klinieken te ontwikkelen. Die Werkgroep Refractiechirurgie heeft sinds kort een eigen website die zeer de moeite waard is om te bezoeken. Zo is er een lijst op te vinden van refractiechirurgen die werken volgens de strenge richtlijnen van de werkgroep. Deze richtlijnen zijn vastgelegd in een Consensus, die men kan downloaden.

Bron: Elsevier