Aberraties zijn onregelmatigheden in de optische kwaliteit van het oog die de gezichtsscherpte kunnen beïnvloeden.
Ablatie is de hoeveelheid weefsel die wordt verwijderd met de Excimer laser tijdens een ooglaserbehandeling.
Ablatie is de hoeveelheid weefsel die wordt verwijderd met de Excimer laser tijdens een ooglaserbehandeling.
De ablatie zone is de doorsnede van het centrale hoornvliesgebied waar weefsel wordt verwijderd. Deze moet even groot zijn als de pupilgrootte (gemeten onder halfdonkere omstandigheden) om lichtschitteringen en halo’s te voorkomen na de ooglaserbehandeling.
Dit is een netvliesloslating. Deze aandoening komt jaarlijks ongeveer bij 1 op de 10.000 mensen voor. Het kan op elke leeftijd optreden, maar boven de 50 jaar is het risico groter.
Accommodatie is de mogelijkheid van de natuurlijke ooglens om van veraf naar dichtbij scherp te stellen. Deze flexibiliteit neemt vanaf het 40e levensjaar geleidelijk af, zodat men afhankelijk wordt van een leesbril.
Mensen met albinisme hebben een stoornis in de pigmentvorming in de ogen, huid en haar.
Amblyopie (ook wel ‘lui oog) is een slecht gezichtsvermogen in een oog, ontstaan doordat dit oog zich in de vroege kinderjaren niet normaal heeft kunnen ontwikkelen. In het Nederlands spreekt men van een ‘lui oog’. Het is niet met laserbehandeling te verbeteren.
De Artisan lens is een hard plexiglas lensje dat in het oog geplaatst wordt voor de pupilopening. Deze kunstlens wordt aan de iris (regenboogvlies) bevestigd door middel van twee kleine ‘klauwtjes’ waartussen het irisweefsel wordt geklemd. De nieuwe kunstlens zit dan voor de eigen lens zonder dat ze elkaar kunnen raken. De kunstlens blijft permanent aanwezig en hoeft later niet te worden vervangen of verwijderd. Een dergelijk type kunstlensje wordt ook al tientallen jaren gebruikt bij staaroperaties.
Astigmatisme is een oogafwijking die wordt veroorzaakt door verschillende krommingen van het hoornvlies. Astigmatisme wordt aangegeven als cilinderafwijking en heeft een bepaalde richting (as).
Met de as wordt de richting van het astigmatisme / cilinder bedoeld.
Combinatie van Artisan® lensimplant en LASEK techniek, om bij zeer hoge bij- of verziendheid tot een optimaal resultaat te komen.
Ontsteking van de ooglidrand, gaat vaak gepaard met jeuk, irritatie, schilfering en soms een rood oog.
De Broad Beam Laser is een Excimer laser met een zeer brede laserstraal (6-8 mm).
Cataract, ofwel grijze staar, is een op latere leeftijd voorkomende mate van vertroebeling van de natuurlijke ooglens. Dit kan een vermindering in gezichtsscherpte veroorzaken.
Een zwelling van een talgklier (kliertje van Meiboom) in het ooglid.
Contrast gevoeligheid is de mate waarin we zeer fijne details kunnen waarnemen onder niet perfecte lichtomstandigheden (bijv. tijdens schemering).
Cornea topografie is een computeranalyse van de vorm en kromming van het hoornvlies. Het wordt weergegeven door een kleurenhoogtekaart.
Customized Ablatie is een vorm van Excimer ooglaserbehandeling waarbij tevens de kleinste aberraties van het individuele oog worden behandeld.
Cilinder is de mate van astigmatisme.
Dioptrie (D of Dpt) is de eenheid voor de mate van afwijking van het oog, bepaald met een refractie of gezichtsscherpte test.
Droge ogen is een conditie van de ogen waarbij niet genoeg oogvocht wordt aangemaakt voor het voldoende nat en gezond houden van het voorste oogoppervlak (cornea).
Emmetropie is een aanduiding voor een oog waarbij geen refractie fout kan worden gevonden (0 Dpt).
Epitheel is de bovenste laag cellen van het hoornvlies, ongeveer 50 micron dik.
De ESCRS (European Society of Cataract and Refractive Surgeons) is de Europese beroepsvereniging voor oogartsen die actief zijn op het gebied van cataract en refractiechirurgie (http://www.escrs.org/).
Een Excimer laser is een UV laser die weefsel verdampt tijdens een ooglaserbehandeling.
Een Eye Tracker is een hulpmiddel op de laserapparatuur die kleine oogbewegingen registreert zodat bij overmatige oogbewegingen de behandeling automatisch stopt.
De Amerikaanse FDA (Food and Drug Administration) beoordeelt de veiligheid en werkzaamheid van onder meer geneesmiddelen en medische hulpmiddelen (http://www.fda.gov).
De Flying Spot Laser is een laserstraal die wordt gebruikt in de meest recente ooglaserapparatuur, om heel precies het hoornvlies vorm te geven. De Technolas lasermachine van Correct Vision heeft een dergelijke aanpassing.
Glare is een ander woord voor lichtschitteringen.
Halo’s is een andere benaming voor lichtkransen.
Haze is een complicatie die kan voorkomen bij PRK of LASEK, waarbij het hoornvlies (tijdelijk) minder helder is.
Een herbehandeling is het nogmaals uitvoeren van een ooglaserbehandeling om het resultaat van een eerste behandeling bij te stellen.
Hogere order aberraties (‘higher order aberrations’) zijn minuscule afwijkingen in het optische systeem van het oog, boven op sferische en cilindrische afwijkingen. Deze zijn niet te corrigeren met een bril of contactlenzen.
Het hoornvlies of de cornea is het voorste transparante deel van het oog waar een ooglaserbehandeling plaatsvindt. Het hoornvlies bepaalt voor ongeveer 70% de mate van de oogafwijking.
Als het hoornvlies blijvend troebel geworden is, kan het zicht alleen worden hersteld door vervanging van het ondoorzichtige hoornvlies. Dit gebeurt door transplantatie. Het nieuwe hoornvlies is afkomstig van een donor.
Hyperopie of Verziendheid is een afwijking van het oog waarbij het oog te kort is, waardoor het beeld achter het netvlies wordt geprojecteerd. Het beeld in de verte is scherper dan het beeld dichtbij.
INTACS staat voor Intrastromal Corneal Rings. Het is een behandeling waarbij kleine ringen in het hoornvlies worden geplaatst voor het corrigeren van o.a. een lichte mate van bijziendheid.
Intralase / INTRALASIK is de moderne ‘gouden standaard’ bij ooglaserbehandelingen.
Een implantlens (aphakic) is een kunstlens die wordt ingebracht na een staaroperatie ter vervanging van de natuurlijke ooglens.
Een implantlens (phakic) is een kunstlens die wordt aangebracht voor de natuurlijke ooglens om een hoge mate van bijziendheid of verziendheid te corrigeren.

De iris, of het regenboogvlies, is het gekleurde gedeelte van het oog, gelegen achter het hoornvlies.

Keratoconus is een aandoening waarbij het hoornvliesweefsel instabiel is en er een kegelvorming van het hoornvlies kan optreden. Hierdoor kan het hoornvlies centraal een verdunning laten zien.
Keratomileusis is het opnieuw vormgeven van het hoornvlies om de sterkte van het oog aan te passen.
LASEK is een afkorting van Laser Epithelial Keratomileusis: een variant van een ooglaserbehandeling, waarbij het epitheel wordt losgeweekt voordat de laserbehandeling wordt toegepast en vervolgens wordt teruggeplaatst.
LASIK is een afkorting voor Laser In Situ Keratomileusis: een ooglaserbehandeling waarbij eerst een beschermende flap van het hoornvlies wordt gecreëerd. Deze wordt opgetild en daarna wordt de ooglaserbehandeling toegepast. Tenslotte wordt de flap teruggeplaatst waarna het hoornvlies heel snel op natuurlijke wijze weer herstelt. Deze behandeling is tot nu toe wereldwijd al miljoenen keren uitgevoerd. De INTRALASIK methode, de veiligste refractiebehandeling van deze tijd, is wereldwijd de gouden standaard voor laserbehandelingen geworden. Correct Vision voert dus alleen nog INTRALASIK behandelingen, maar geen LASIK meer uit.
De natuurlijke ooglens in het oog die het scherp afstellen van een beeld kan bepalen door een andere vorm aan te nemen.
De macula is het centrale gedeelte op het netvlies waarmee scherp wordt gezien. De macula is verantwoordelijk voor het kleurenzien.
Een microkeratoom is een chirurgisch apparaat waarmee de beschermende flap bij een LASIK behandeling wordt gecreëerd. Correct Vision voert geen LASIK behandelingen meer uit. Wij werken alleen nog volgens de INTRALASIK methode, de veiligste refractiebehandeling van deze tijd.
Een micron is 1/1000e van een millimeter. Deze maat wordt veel gebruikt bij een ooglaserbehandeling.
Monovision is een gezichtsscherpte afstelling bij refractie behandelingen, waarbij één oog wordt gecorrigeerd voor dichtbij zien en het andere, meestal dominante oog, voor veraf wordt gebruikt.
Myopie of bijziendheid is een afwijking van het oog waarbij het oog te lang is, waardoor het beeld vóór het netvlies wordt geprojecteerd. Het beeld voor dichtbij is scherper dan het beeld veraf.
Het netvlies is de lichtgevoelige achterkant van het oog waarop het beeld scherp moet worden geprojecteerd. Het netvlies bevat kegeltjes en staafjes.
Het NOG (Nederlands Oogheelkundig Gezelschap) is de medisch specialistische vereniging voor oogartsen in Nederland. Doel van de vereniging is het bevorderen van de oogheelkunde en de belangenbehartiging van haar leden (http://www.oogheelkunde.org)
Een nomogram is de berekening die wordt gemaakt bij het maken van een behandelplan bij een ooglaserbehandeling.
De ongecorrigeerde visus (UCVA) is het best mogelijke zicht zonder het gebruik van een bril of contactlenzen. Wordt aangegeven als bijv. 6/12 = 50% of 1.0
Ondercorrectie is de situatie waarbij de uiteindelijk behaalde correctie van een ooglaserbehandeling minder is dan de geplande correctie.
Ooglaseren is een chirurgische ingreep met laserapparatuur, die een refractie afwijkingen corrigeert door de bolling van het hoornvlies te veranderen. Het doel van een ooglaserbehandeling is om iemand minder afhankelijk te maken van optische hulpmiddelen, zoals bril of lenzen.
De oogzenuw is de zenuwbundel die de verbinding verzorgt tussen het oog en het visuele gedeelte van de hersenen dat verantwoordelijk is voor het zien.
Een paramedicus op HBO niveau: de specialist van het gezonde oog. Hij of zij kan zelfstandig of in nauwe samenwerking met oogartsen werken, zoals bij Correct Vision.
Overcorrectie is de situatie waarbij de uiteindelijk behaalde correctie van een ooglaserbehandeling méér is dan de geplande correctie.
Pachymetrie is een precieze methode om de dikte van het hoornvlies te meten in microns.
Plano is een term die wordt gebruikt ter aanduiding van geen sterkte (0 Dpt) van een brillenlens of contactlens bij emmetropie.
Presbyopie of ouderdomsverziendheid is het normale proces waarbij door leeftijd de flexibiliteit van de natuurlijke ooglens afneemt, waardoor het scherpstellen van een beeld voor dichtbij niet meer mogelijk is en een leesbril nodig wordt.
PRK is een afkorting van Photo Refractive Keratectomy: een variant van een ooglaserbehandeling waarbij het epitheel wordt losgeweekt en verwijderd alvorens de laserbehandeling wordt toegepast. Het epitheel groeit na de behandeling op natuurlijke wijze weer aan.
De pupil is de donkere opening in de iris die bepaalt hoeveel licht wordt toegelaten in het oog. De pupil werkt als een soort diafragma in een fotocamera.
RK is een afkorting voor Radial Keratotomy, een vroege versie van refractie chirurgie waarbij door middel van sneetjes in het hoornvlies de sterkte wordt verminderd (“krasjes”).
Refractie is de test of oogmeting die de mate van bijziendheid, verziendheid en astigmatisme bepaalt.
Een refractie fout is een fout in de breking van het oog, waardoor een beeld niet precies op het netvlies valt.
Regressie betekent een afnemend effect dat soms ontstaat na een ooglaserbehandeling.
De Snellen Kaart is de testkaart die veelal wordt gebruikt om de visus, het gezichtsvermogen te meten. 100% zicht wordt aangeduid met 6/6 of 1.0 visus.
Sferisch is de aanduiding voor de hoeveelheid lenssterkte die de mate van verziendheid en bijziendheid corrigeert.
Het stroma is het centrale dikste gedeelte van het hoornvlies waar de ooglaserbehandeling plaatsvindt.
De traanfilm is de dunne laag oogvocht die de voorkant van het hoornvlies afdekt en voorziet van voedingsstoffen en zuurstof.
Dit is een laserbehandeling waarbij geen rekening wordt gehouden met de individuele aberraties van het oog. Het kan worden toegepast als het hoornvlies relatief dun is met daarbij kleine of normale pupillen. De gezichtsscherpte na een Tissue Saving behandeling is hetzelfde als daarvoor met een bril of contactlenzen.
De Verisyse™ / ARTISAN lens is een kunstlens die voor de natuurlijke ooglens wordt geplaatst om een hoge mate van bijziendheid en verziendheid te corrigeren.
Betekent gezichtsscherpte meting in een standaardsituatie.
Een essentieel onderzoek, dat wordt uitgevoerd om de haalbaarheid en mate van refractiebehandeling van een oog te meten en te bespreken.
Wavefront analyse is een gecomputeriseerde oogmeting waarbij niet alleen bij-, verziendheid en astigmatisme wordt opgemeten maar ook eventuele aberraties en verstrooiingen in het oog.
Zyoptix™ is een geavanceerde lasertechniek. Bij een Zyoptix™ behandeling wordt rekening gehouden met kleine individuele optische afwijkingen of ‘aberraties’. Soms moeten deze aberraties meebehandeld worden. De uitkomsten na een Zyoptix™ behandeling zijn dan vaak beter. De gezichtsscherpte na een Zyoptix™ behandeling kan hoger zijn dan tevoren met een bril of contactlenzen. Deze verbeteringen zijn vooral te merken bij slechtere lichtomstandigheden, zoals bij schemer of in het donker.