Het onlangs in New Orleans (VS) georganiseerde congres voor refractiechirurgie droeg als slogan ‘The World is Beautiful’. De reden hiervan ligt ongetwijfeld in het groeiende vertrouwen in de precisie en voorspelbaarheid van de ooglaserbehandelingen. De ontwikkelingen in refractiechirurgie en ooglaseren volgen elkaar snel op.

Elk jaar worden grenzen verlegd en blijkt er weer meer mogelijk. Dankzij de ontwikkelingen kunnen oogartsen de uitkomst van hun behandelingen beter voorspellen. Over het algemeen zijn zowel artsen als cliënten erg tevreden met de resultaten van refractiechirurgie.

Tijdens het congres werd nogmaals benadrukt dat de hoogste kwaliteit moet worden nagestreefd. Goedkoop kan duurkoop zijn, vooral in ooglaserbehandelingen. Belangrijk daarbij is om nauwkeurig de behandelmethode af te stemmen op de cliënt, zodat eventuele risico’s kunnen worden voorkomen.

In de Verenigde Staten worden alle behandeltechnieken nauwkeurig getoetst door het FDA (Food and Drug Administration). Vaak zijn hun criteria strenger dan in Europa. Onlangs heeft de FDA de LASIK ooglaserbehandeling goedgekeurd voor piloten van alle typen vliegtuigen, dus ook die van de snelste gevechtsstraaljagers. Dat zegt veel over de veiligheid en stabiliteit van deze behandeling. Bij Correct Vision staat kwaliteit hoog in het vaandel en worden de strikte normen van de FDA overgenomen.